Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nguyễn Minh Hằng Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
2 Nguyễn Nam Trung Phó phòng Kế hoạch kinh doanh - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) Năng lượng, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Nguyễn Ngọc Dũng Phó Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam Xây dựng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt
4 Nguyễn Ngọc Lâm Nguyên Trưởng khoa Luật quốc tế, Khoa Luật Quốc Tế - Trường Đại học Luật – TP. HCM Luật quốc tế, Thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
5 Nguyễn Ngọc Minh Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Tây Đô Luật Doanh nghiệp Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
6 Nguyễn Ngọc Thạch Luật sư, Trọng tài viên Thương mại, Tài chính ngân hàng, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
7 Nguyễn Như Phát Nguyên Viện trưởng, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN Thương mại quốc tế, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Anh
8 Nguyễn Quốc Vinh Luật sư cấp cao, Công ty Luật Tilleke & Gibbins Thương mại, Bất động sản, Tài chính ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Tiếng Anh
9 Nguyễn Thị Bích Vân Nguyên Phó cục trưởng, Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch đầu tư Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Hợp đồng Tiếng Việt, Tiếng Đức, Tiếng Anh
10 Nguyễn Thị Khuê Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp