Tài liệu sự kiện

Tọa đàm Cơ hội và thách thức của TPP và ác FTAs thế hệ mới đối với ngành Bảo hiểm Việt Nam

Tọa đàm Cơ hội và thách thức của TPP và ác FTAs thế hệ mới đối với ngành Bảo hiểm Việt Nam

Thị trường bảo hiểm hội nhập đang ngày càng sâu rộng hơn cùng với quá trình hội nhập của đất nước, với sự kiện nổi bật vào cuối 2015 là đàm phán thành công Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái bình dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – TPP). Tất yếu các DNBH cũng như thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ nhận được nhiều cơ hội từ bước hội nhập này.

13 May 2016
Hà Nội
Download
Hội thảo Trọng tài thương mại - Tăng thêm "tự tin" cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Hội thảo Trọng tài thương mại - Tăng thêm "tự tin" cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, thu hút đầu tư nước ngoài được coi là một trong những kênh thu hút vốn quan trọng, và các Doanh nghiệp FDI luôn được coi là một trong những động lực lớn thúc đẩy kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập. 

11 May 2018
Hà Nội
Download
Hội thảo Giao dịch M&A: Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp

Hội thảo Giao dịch M&A: Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp

Các nhà đầu tư thực hiện M&A với Doanh nghiệp nhà nước cần nhớ rằng họ mua để kiểm soát công ty và làm ăn lâu dài tại Việt Nam nên họ không chỉ cần tìm hiểu các vấn đề luật giấy mà còn cần tạo ra các liên kết không chính thức với nhau để tự bảo vệ quyền lợi của mình cũng như thích nghi với các yếu tố Việt Nam.

21 Dec 2018
Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp