VIAC tiếp Chủ tịch Trung tâm Giải quyết tranh chấp Kinh tế Lào

27 Tháng 10, 2019
Ngày 28/1/2015, Chủ tịch VIAC đã tiếp ông Phayvy SYBUALYPHA, Chủ tịch Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Kinh tế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng với các cán bộ của Bộ Tư pháp Việt Nam. 

Ngày 28/1/2015, Chủ tịch VIAC đã tiếp ông Phayvy SYBUALYPHA, Chủ tịch Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Kinh tế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng với các cán bộ của Bộ Tư pháp Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai Trung tâm đã trao đổi về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức vận hành. Lào là một trong số khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có doanh nghiệp đã tham gia tố tụng trọng tài tại VIAC. Phía bạn Lào đặt ra nhiều câu hỏi về pháp luật và thực tiễn của trọng tài Việt Nam và kinh nghiệm hoạt động của VIAC, cảm ơn các thông tin chia sẻ chân tình từ VIAC. VIAC khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn Lào để phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ngày càng phát triển hơn nữa.

VIAC tiếp Chủ tịch Trung tâm Giải quyết tranh chấp Kinh tế Lào

Last Event

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp