Tọa đàm kết hợp với AIG Việt Nam

27 Tháng 10, 2019
Ngày 15/1/2014, tại Trụ sở Tập đoàn Bảo hiểm Hoa Kỳ tại Việt Nam (AIG Việt Nam), đại diện Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã giới thiệu tới hơn 30 Nhà môi giới của AIG Việt Nam về phương thức giái quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài. 

Ngày 15/1/2014, tại Trụ sở Tập đoàn Bảo hiểm Hoa Kỳ tại Việt Nam (AIG Việt Nam), đại diện Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã giới thiệu tới hơn 30 Nhà môi giới của AIG Việt Nam về phương thức giái quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài. Được biết, tất cả các Hợp đồng bảo hiểm Mẫu của AIG Việt Nam đều có điều khoản giải quyết tranh chấp chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Tọa đàm kết hợp với AIG Việt Nam

Last Event

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp