Tọa đàm hủy phán quyết Trọng tài

27 Tháng 10, 2019
Ngày 20 tháng 01 năm 2015, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm "Hủy Phán quyết Trọng tài".

Ngày 20 tháng 01 năm 2015, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm "Hủy Phán quyết Trọng tài".

Tọa đàm hủy phán quyết Trọng tài

Tọa đàm đã thu hút được sự tham dự của hơn 80 đại biểu. Tại Tọa đàm, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đã trình bày lí luận và thực tiễn của việc hủy phán quyết trọng tài hiện nay cũng như đưa ra các giải pháp đề xuất để giảm thiểu tối đa việc hủy phán quyết trọng tài.

Tọa đàm đã được nhiều báo lớn đưa tin như Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh niên, Thời báo kinh tế Sài Gòn. 

Last Event

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp