Hội nghị Trọng tài viên VIAC

27 Tháng 10, 2019
Ngày 10 tháng 01 năm 2015, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Trọng tài viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đã thu hút được sự tham dự của hơn 30 Trọng tài viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Ngày 10 tháng 01 năm 2015, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Trọng tài viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đã thu hút được sự tham dự của hơn 30 Trọng tài viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Tại Hội nghị, đại diện VIAC đã trình bày báo cáo hoạt động giải quyết tranh chấp và xúc tiến - đào tạo trong năm 2014 cũng như xin ý kiến Trọng tài viên về định hướng kế hoạch hoạt động năm 2015.

Hội nghị Trọng tài viên VIAC - Trung tâm trọng tài quốc tế Viêt Nam

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp với nhiều ý kiến góp ý từ các Trọng tài viên để nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp, tăng khả năng thi hành phán quyết trọng tài cũng như quảng bá hình ảnh VIAC trong tương lai.

Hội nghị Trọng tài viên VIAC

Last Event

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp