Hội nghị lần thứ 79 Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp tại Cần Thơ

29 Tháng 10, 2019
Trong hai ngày 12 và 13/9/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp tổ chức Hội nghị lần thứ 79 Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp với chủ đề "Nghề Luật sư: Vinh dự biết bao! Luật sư trong khối Pháp ngữ và trên thế giới". 

Trong hai ngày 12 và 13/9/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp tổ chức Hội nghị lần thứ 79 Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp với chủ đề "Nghề Luật sư: Vinh dự biết bao! Luật sư trong khối Pháp ngữ và trên thế giới". Tham dự Hội nghị có đại diện Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp TP. Cần Thơ, các tổ chức luật sư của Pháp và Việt Nam. 

 

Hội nghị lần thứ 79 Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp "Nghề Luật sư: Vinh dự biết bao!" được tổ chức tại Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT

 

Hội nghị được tổ chức nhằm tham gia một cách tích cực cùng với Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của các luật sư trên toàn thế giới  trên cơ sở tôn trọng những đặc thù của mỗi quốc gia thành viên. Liên đoàn Luật sư Pháp nguyện vọng thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý.

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề lớn như: Luật sư - người góp phần thực thi công lý, vai trò của luật sư trong các hiệp định về cộng đồng kinh tế khu vực, công cụ cho sự phát triển mang tầm quốc tế của các văn phòng luật sư,...từ đó, tìm ra định hướng cho những hợp tác trong thời gian tới.

 

Bà Folliot Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ về việc thành lập "Góc văn hóa Pháp" tại Trường trong thời gian tới

 

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

 
 
 

 

Trong hai ngày 12 và 13/9/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp tổ chức Hội nghị lần thứ 79 Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp với chủ đề "Nghề Luật sư: Vinh dự biết bao! Luật sư trong khối Pháp ngữ và trên thế giới". Tham dự Hội nghị có đại diện Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp TP. Cần Thơ, các tổ chức luật sư của Pháp và Việt Nam. 

 

Hội nghị lần thứ 79 Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp "Nghề Luật sư: Vinh dự biết bao!" được tổ chức tại Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT

 

Hội nghị được tổ chức nhằm tham gia một cách tích cực cùng với Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của các luật sư trên toàn thế giới  trên cơ sở tôn trọng những đặc thù của mỗi quốc gia thành viên. Liên đoàn Luật sư Pháp nguyện vọng thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý.

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề lớn như: Luật sư - người góp phần thực thi công lý, vai trò của luật sư trong các hiệp định về cộng đồng kinh tế khu vực, công cụ cho sự phát triển mang tầm quốc tế của các văn phòng luật sư,...từ đó, tìm ra định hướng cho những hợp tác trong thời gian tới.

 

Bà Folliot Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư quốc gia Pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ về việc thành lập "Góc văn hóa Pháp" tại Trường trong thời gian tới

 
 
 

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Last Event

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp