Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Lê Quang Hùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
2 Lê Tấn Vinh Phân Viện trưởng, Phân Viện Kinh tế xây dựng miền Nam - Bộ Xây dựng Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
3 Lê Thành Kính Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Hợp đồng, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
4 Lê Trường Sơn Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
5 Lê Xuân Nghĩa Nguyên Phó Chủ tịch, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Kinh tế vĩ mô, Tài chính ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Đức, Tiếng Anh
6 Lê Xuân Thân Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà Kinh tế, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
7 Lê Đình Vinh Phó Tổng Giám Đốc, Công ty Luật SMIC Bất động sản, Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Tiếng Anh
8 Lại Xuân Thanh Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Vận tải, pháp chế hàng không Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
9 Lưu Tiến Dũng Luật sư thành viên Công ty Luật hợp danh YKVN Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
10 Lương Văn Lý Luật sư thành viên, Công ty Luật Phuoc & Partners Bất động sản, Đầu tư, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp