Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Dương Thị Thanh Mai Nguyên Viện trưởng, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
2 Dương Đăng Huệ Giám đốc, Trung tâm Thông tin, tư vấn pháp luật và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
3 Frederick R. Burke Luật sư thành viên, Công ty Luật Baker & Mckenzie Việt Nam Mua bán và sáp nhập, Thương mại quốc tế, Tài chính ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Anh
4 Hà Đăng Hiển Nguyên Trưởng ban, Ban Tổng hợp - pháp chế, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Công nghiệp chế tạo máy Tiếng Việt, Tiếng Anh
5 Hồ Thúy Ngọc Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh
6 Hoàng Ngọc Giao Luật sư, Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Giao Mua bán và sáp nhập, Kinh doanh thương mại, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
7 Hoàng Đôn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
8 Huy Nam Chuyên gia tư vấn độc lập Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh
9 Lê Hồng Hạnh Viện trưởng, Viện Pháp luật và Kinh tế ASEAN Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
10 Lê Nết Luật sư thành viên, Công ty Luật LNT&Partners Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Ba Lan, Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp