Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nguyễn Chính Luật sư Thành viên Công ty Luật hợp danh NGHIÊM & CHÍNH Lao động, Đầu tư, Kinh doanh thương mại Tiếng Đức, Tiếng Anh
2 Phạm Liêm Chính Trưởng Văn phòng, Văn phòng Luật sư Chính và Cộng sự Luật Doanh nghiệp, Thương mại quốc tế, Đầu tư Tiếng Pháp, Tiếng Anh
3 Phạm Sỹ Chung Luật sư cao cấp, Công ty Luật LNT&Partners Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tiếng Nga, Tiếng Anh
4 Trần Chủng Chuyên gia Cao cấp, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng Xây dựng Tiếng Anh
5 Đào Ngọc Chuyền Giám đốc Công ty luật TNHH Đào và Đồng nghiệp (Dao & Brothers Law Firm) Hải quan, Thuế, Tài chính ngân hàng Tiếng Anh
6 Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Thuế Tiếng Nga, Tiếng Anh
7 Nguyễn Đình Cung Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương Kinh tế vĩ mô, Chính sách công, Luật Doanh nghiệp Tiếng Anh
8 Trần Quang Cường Trưởng ban phân bố tổn thất chung, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hàng hải, Logistics, Kinh doanh thương mại Tiếng Nga, Tiếng Anh
9 Đỗ Văn Đại Trưởng khoa Khoa Luật Dân sự - Trường Đại học Luật TP. HCM Luật quốc tế, Kinh doanh thương mại Tiếng Pháp, Tiếng Anh
10 Trương Thanh Đức Luật sư, Chủ tịch Công ty Luật BASICO Luật Doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp